Profil uczestnika

Na tej stronie można edytować podane przy rejestracji dane oraz przesyłać pliki streszczeń i referatu. Prosimy o skorzystanie z szablonu do edycji streszczenia oraz o załączenie wraz z plikiem LaTeX pliku PDF. Instrukcja przygotowania streszczenia znajduje się w zakładce Streszczenia.

Aby edytować swoje dane, wykorzystaj link przesłany w potwierdzeniu rejestracji.