Program konferencji

W programie konferencji znajdą się:

  • wykłady plenarne zaproszonych gości:
    • prof. Lesław Gajek (Politechnika Łódzka) wygłosi wykład plenarny poświęcony zastosowaniom statystyki w matematyce ubezpieczeniowej,
    • dr hab. Anna Dudek (Akademia Górniczo-Hutnicza) wygłosi cykl 3 wykładów poświęconych metodzie bootstrap;
  • konkurs dla młodych statystyków na najlepszą prezentację;
  • referaty uczestników.
programost2-1

Książeczka konferencyjna

cb2020-1