Instrukcja MS Teams

Konferencja odbywa się w zespole Konferencja.StatystykaMatematyczna.XLVI na kanale Ogólny.

Link do zespołu został wysłany zarejestrowanym uczestnikom na adresy e-mail.

Sugerujemy połączenia z założonych kont na domenie Live.umcs.pl pozwalające wykorzystać więcej funkcjonalności MS Teams, aczkolwiek inne konta również umożliwiają pełny udział w konferencji.

Spotkanie rozpoczniemy o 11:30. Otwarcie konferencji zaplanowane jest na godzinę 12:00.

Pomoc: Kowalski@Live.umcs.pl
Telefon: 603656560

Zapraszamy,
Organizatorzy