Organizatorzy

Organizatorami XLVI Konferencji ,,Statystyka Matematyczna” w 2020 roku są:

  • Komisja Statystyki Matematycznej Komitetu Matematyki PAN
  • Instytut Matematyki, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Komitet Naukowy:

  • prof. dr hab. Jan Mielniczuk, IPI PAN,
  • prof. dr hab. Małgorzata Bogdan, IM UWr

Komitet Organizacyjny:

  • dr hab. Mariusz Bieniek, prof. UMCS – przewodniczący,
  • dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS
  • dr Małgorzata Cudna
  • dr Aleksander Kowalski

Kontakt:

  • e-mail: kontakt@xlvistat.umcs.pl
logo pan