Streszczenia

Osoby, które będą wygłaszały referat, prosimy o przesłanie do dnia 20 listopada 2020 roku streszczenia przygotowanego według wskazówek dostępnych poniżej. Planujemy, że czas przeznaczony na standardowy referat będzie wynosił 20 minut (łącznie z dyskusją).

Do przygotowania streszczenia referatu prosimy wykorzystać specjalnie przygotowaną formatkę archiwum .zip. Archiwum zawiera dwa pliki: formatka2020.tex oraz styl.sty. Po pobraniu archiwum na dysk komputera, obydwa pliki muszą być rozpakowane do tego samego katalogu, aby plik formatki abstraktu mógł być poprawnie skompilowany.

Przygotowane pliki ze streszczeniami (zarówno plik tex oraz pdf) prosimy nazwać swoim nazwiskiem (np. Nowak.tex oraz Nowak.pdf). Następnie, należy skorzystać z linku, który otrzymali Państwo w e-mailu potwierdzającym rejestrację do udziału w konferencji. Link ten prowadzi do Państwa profilu na stronie Konferencji, gdzie zamieszczono okienka umożliwiające przesłanie plików tex oraz pdf.