Informacje ogólne

ikona konferencji

Zapraszamy do udziału w XLVI Konferencji Statystyka Matematyczna organizowanej przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, w dniach od 30 listopada do 4 grudnia 2020 roku.

Konferencja odbywa się corocznie od ponad czterdziestu pięciu lat i jest najważniejszym forum przedstawiania swoich
wyników zarówno dla statystyków zajmujących się badaniami teoretycznymi, jak i aplikacyjnymi.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia statystyki matematycznej oraz jej rozmaitych zastosowań. Omawiane będą między innymi zagadnienia z estymacji parametrycznej i nieparametrycznej, planowania eksperymentu, analizy modeli liniowych i uogólnionych modeli liniowych, testowania hipotez, szeregów czasowych, analizy danych wielowymiarowych i analizy asymptotycznej.

Tegoroczne obrady odbędą się w trybie online przy użyciu komunikatora MS Teams. Uczestnicy podczas rejestracji mogą wybrać, czy chcą używać swojego konta w MS Teams, czy chcą mieć utworzone nowe na potrzeby udziału w konferencji.